Jak działały gry Sierry (AGI)?

Barry Harmsen pokazuje w trakcie konferencji Sanoma TechTalks, jak dokonał reverse-engineeringu gier przygodowych Sierry. Temat nie nowy, ale prezentacja bardzo ciekawa, zrobiona w formie obrazków z gier o typowej estetyce (zamiast slajdów).